Pienininkystės ūkio rentabilumo matematinis modelis

Virtualus ūkio veiklos analizės įrankis apima visas svarbiausias sritis: karvių bandos struktūrą ir šėrimą, turimus gamybinius išteklius ir investicijas bei kitas išlaidas pienui gaminti. Modeliuodami šias sritis ūkininkai gali iš karto matyti pieno produktyvumo, savikainos ir rentabilumo pokyčius.

Pradėti

Labai atsiprašome, šiuo metu modelis yra kuriamas. Kviečiame apsilankyti vėliau.

Produktyvumas

Pieno produktyvumo prognozavimas suteikia galimybę įvertinti ir pagerinti karvių bandos struktūrą bei parinkti optimalų pašarų racioną

Savikaina

Modelis suteikia galimybę įvertinti atskirų gamybos kaštų – veislės gerinimo, pašarų, gyvulių priežiūros, naudojamos įrangos, pastalpų ir kt. – pasiskirstymą pieno savikainoje

Rentabilumas

Pelno, investicijų atsipirkimo laiko prognozavimas suteikia galimybę ūkininkui įvertinti esamą ūkio finansinę padėtį, palankiau susidėlioti investicijas

Komponentės

Svetainėje pateikiamos modelio komponentės, kuriose ūkininkai patys gali modeliuoti ir analizuoti atitinkamas veiklos sritis bei tuo pačiu iš karto matyti gautus rodiklius - produktyvumą, savikainą ir rentabilumą.

Patalpos

Administracinių patalpų, karvių ir telyčių laikymo patalpų bei jų nusidėvėjimo kaštų modeliavimas

Karvių banda

Karvių bandos struktūros, pasirenkant veisles, amžių ir kt. duomenis, sudarymas

Pašarai

Pašarų raciono modeliavimas ganykliniu ir tvartiniu laikotarpiu

Technika

Žemės ūkio technikos ir jos nusidėvėjimo kaštų apskaičiavimas

Įranga

Melžimo, pirminių pieno paruošimo įrenginių modeliavimas ir nusidėvėjimo kaštų apskaičiavimas

Išlaidos

Ūkio išlaidų: transportui, darbo užmokesčiui, veterinarijos paslaugoms ir kt. modeliavimas